Lake Oswego Country Club, Circa 1925

Lake Oswego Country Club, Circa 1925

Location: 20 Iron Mountain Blvd